Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sídelné2522 SGWaAP
0.573sídelný2208 SGWaAP
0.577vojvodstvo4435 SGWaAP
0.584sídelná4759 SGWaAP
0.584vidiecke_sídlo3464 SGWaAP
0.604pohraničné4150 SGWaAP
0.621provinčné2308 SGWaAP
0.627slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.627uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.633kniežacie672 SGWaAP
0.643kniežatstvo9977 SGWaAP
0.644korunovačné1405 SGWaAP
0.647vidiecke8394 SGWaAP
0.650prihraničné1319 SGWaAP
0.651ľudnaté1601 SGWaAP
0.656kráľovské21268 SGWaAP
0.660stredoslovenské_banské1111 SGWaAP
0.663starobylé9186 SGWaAP
0.669panónske613 SGWaAP
0.675osídlenie33763 SGWaAP
0.681krajinné1384 SGWaAP
0.682hornouhorské512 SGWaAP
0.684sídlo354895 SGWaAP