Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rytierske1144 SGWaAP
0.452rytierska4164 SGWaAP
0.506šermiarske960 SGWaAP
0.525rytierstvo1510 SGWaAP
0.562rytiersky7676 SGWaAP
0.565rytier56860 SGWaAP
0.621dobové7458 SGWaAP
0.630jazdecké3909 SGWaAP
0.632šľachtické1395 SGWaAP
0.635páža2246 SGWaAP
0.642lovecké1277 SGWaAP
0.647panovnícke412 SGWaAP
0.650sokoliarske526 SGWaAP
0.653hrdinské2559 SGWaAP
0.655šerm7725 SGWaAP
0.659kráľovské21268 SGWaAP
0.666zbrojnoš2250 SGWaAP
0.674zbroj9315 SGWaAP
0.676šermiarsky2365 SGWaAP
0.676vznešené8432 SGWaAP
0.679dobový_kostým3356 SGWaAP
0.679starodávne2796 SGWaAP
0.682husár5217 SGWaAP
0.685stredoveké16814 SGWaAP