Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rybné_hospodárstvo3745 SGWaAP
0.370akvakultúra2439 SGWaAP
0.501poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.516rybárstvo9365 SGWaAP
0.523lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.548kohézny_fond4762 SGWaAP
0.549rybolov35616 SGWaAP
0.567kohézna_politika2734 SGWaAP
0.568Spoločný_poľnohospodárska1648 SGWaAP
0.573udržateľné_využívanie1387 SGWaAP
0.574pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.574vodné_hospodárstvo10358 SGWaAP
0.583trvalo_udržateľné3640 SGWaAP
0.592Spoločenstvo26054 SGWaAP
0.596rybolovný558 SGWaAP
0.603Únia71621 SGWaAP
0.604trvalo_udržateľný22802 SGWaAP
0.604864854 SGWaAP
0.605Kohézny_fond3407 SGWaAP
0.607územná_súdržnosť1325 SGWaAP
0.609rybolovná2742 SGWaAP
0.614biodiverzita17367 SGWaAP