Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ruvať1291 SGWaAP
0.493klbčiť705 SGWaAP
0.557hašteriť1554 SGWaAP
0.558škriepiť4490 SGWaAP
0.584ľúty825 SGWaAP
0.597pechoriť799 SGWaAP
0.603pobiť33728 SGWaAP
0.620rozdrapovať649 SGWaAP
0.620handrkovať1413 SGWaAP
0.630dláviť642 SGWaAP
0.631nadrapovať609 SGWaAP
0.635chniapať506 SGWaAP
0.635driapať4337 SGWaAP
0.640ryčať636 SGWaAP
0.648obtierať3180 SGWaAP
0.648otĺkať1223 SGWaAP
0.651kmásať1308 SGWaAP
0.655besniť531 SGWaAP
0.656bratať536 SGWaAP
0.661rehliť802 SGWaAP
0.663spolčovať1018 SGWaAP
0.666bľačať922 SGWaAP
0.667nepobiť1386 SGWaAP
0.667sácať1422 SGWaAP
0.668hrdúsiť679 SGWaAP