Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ruvačka1709 SGWaAP
0.374šarvátka7297 SGWaAP
0.473potýčka9051 SGWaAP
0.500škriepka4984 SGWaAP
0.538slovná_potýčka765 SGWaAP
0.555zvada4343 SGWaAP
0.564roztržka9851 SGWaAP
0.567hádka63798 SGWaAP
0.569výtržnosť10436 SGWaAP
0.587pitka1553 SGWaAP
0.596bitka145403 SGWaAP
0.602prestrelka18163 SGWaAP
0.626pästný_súboj1895 SGWaAP
0.635slovná_prestrelka2006 SGWaAP
0.637naháňačka14952 SGWaAP
0.643krčmová3078 SGWaAP
0.643štvanica1513 SGWaAP
0.650prekáračka1912 SGWaAP
0.650násilnosť14353 SGWaAP
0.678pletka4128 SGWaAP
0.686tlupa7809 SGWaAP
0.687haravara757 SGWaAP