Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusovská1023 SGWaAP
0.254Rusovský1134 SGWaAP
0.412Vrakunský604 SGWaAP
0.428Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.429vrakunská831 SGWaAP
0.449budatínska921 SGWaAP
0.467Petržalský2043 SGWaAP
0.470petržalská11766 SGWaAP
0.498račianska6845 SGWaAP
0.502Ružinovský2991 SGWaAP
0.517Račiansky6733 SGWaAP
0.518ružinovská7271 SGWaAP
0.520vajnorská7108 SGWaAP
0.523bajkalská5077 SGWaAP
0.525ivanská1179 SGWaAP
0.527Dolnozemský1628 SGWaAP
0.535Vajnorský6517 SGWaAP