Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusofil1831 SGWaAP
0.379antikomunista1676 SGWaAP
0.386antisemita3587 SGWaAP
0.430zapredanec2345 SGWaAP
0.448čechoslovakista1225 SGWaAP
0.463propagandista2601 SGWaAP
0.464nacionalista17726 SGWaAP
0.474vlastizradca2904 SGWaAP
0.478sionista5471 SGWaAP
0.484šovinista1656 SGWaAP
0.485marxista5377 SGWaAP
0.493fašista26739 SGWaAP
0.496internacionalista776 SGWaAP
0.496revizionista744 SGWaAP
0.499štváč835 SGWaAP
0.503oportunista2613 SGWaAP
0.504vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.505rasista10868 SGWaAP
0.520pravičiar7057 SGWaAP
0.524boľševik14514 SGWaAP
0.530idiot41565 SGWaAP