Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusko1226 SGWaAP
0.554švédsko1033 SGWaAP
0.581dánsko506 SGWaAP
0.594poľsko859 SGWaAP
0.595nemecko1886 SGWaAP
0.612turecko888 SGWaAP
0.617maďarsko935 SGWaAP
0.625švajčiarsko902 SGWaAP
0.629nórsko630 SGWaAP
0.629francúzsko1557 SGWaAP