Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ruský_cár3364 SGWaAP
0.220cár13306 SGWaAP
0.406cisár81604 SGWaAP
0.408cárovná2147 SGWaAP
0.419Napoleon19225 SGWaAP
0.422turecký_sultán1053 SGWaAP
0.458uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.472bulharský_cár838 SGWaAP
0.474Ivan_Hrozný1351 SGWaAP
0.484Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.486Habsburský1841 SGWaAP
0.489cársky2931 SGWaAP
0.489knieža54086 SGWaAP
0.501habsburský3387 SGWaAP
0.503cárske986 SGWaAP
0.506cárska3983 SGWaAP
0.510panovník51690 SGWaAP
0.511uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.516Habsburgovci8710 SGWaAP
0.518arcivojvoda2732 SGWaAP
0.518arciknieža1160 SGWaAP
0.519imperátor2803 SGWaAP
0.520rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.521kráľ403784 SGWaAP
0.548byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.551Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP
0.557cisárovná8046 SGWaAP
0.558lotrinský1372 SGWaAP
0.559Matej_Korvín5385 SGWaAP
0.560cisárska10525 SGWaAP
0.561Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.563Žigmund10064 SGWaAP
0.567gróf58759 SGWaAP
0.567cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.576dekabrista431 SGWaAP
0.577kráľ_Žigmund3730 SGWaAP