Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ruský_cár3364 SGWaAP
0.220cár13306 SGWaAP
0.406cisár81604 SGWaAP
0.408cárovná2147 SGWaAP
0.419Napoleon19225 SGWaAP
0.422turecký_sultán1053 SGWaAP
0.458uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.472bulharský_cár838 SGWaAP
0.474Ivan_Hrozný1351 SGWaAP
0.484Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.486Habsburský1841 SGWaAP
0.489cársky2931 SGWaAP
0.489knieža54086 SGWaAP
0.501habsburský3387 SGWaAP
0.503cárske986 SGWaAP
0.506cárska3983 SGWaAP
0.510panovník51690 SGWaAP
0.511uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.516Habsburgovci8710 SGWaAP
0.518arcivojvoda2732 SGWaAP
0.518arciknieža1160 SGWaAP