Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ruská_federácia27279 SGWaAP
0.337Ruský_federácia4288 SGWaAP
0.427Ukrajina298992 SGWaAP
0.449SNŠ3513 SGWaAP
0.451Rusko609061 SGWaAP
0.480Gruzínsko36146 SGWaAP
0.490bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.498Turkménsko3519 SGWaAP
0.498Uzbekistan9592 SGWaAP
0.499Kazachstan27404 SGWaAP
0.505Bielorusko57873 SGWaAP
0.508Abcházsko5568 SGWaAP
0.512Tadžikistan5042 SGWaAP
0.521Kirgizsko6975 SGWaAP
0.522Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.524JZR2449 SGWaAP
0.531pobaltská7155 SGWaAP
0.533južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.541Moldavsko17226 SGWaAP
0.548KĽDR16659 SGWaAP
0.553Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.555Krym33093 SGWaAP
0.561ZSSR57329 SGWaAP
0.561Ruska_federácia2779 SGWaAP