Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ruská234840 SGWaAP
0.265ukrajinská63411 SGWaAP
0.372gruzínska7264 SGWaAP
0.407Ruský8602 SGWaAP
0.412bieloruská8646 SGWaAP
0.438sovietska44297 SGWaAP
0.443americká413802 SGWaAP
0.464litovská4429 SGWaAP
0.469azerbajdžanská1641 SGWaAP
0.481iránska16037 SGWaAP
0.487lotyšská4872 SGWaAP
0.490kyjevská3166 SGWaAP
0.500rumunská20168 SGWaAP
0.505ruský315966 SGWaAP
0.510turecká48721 SGWaAP
0.513poľská110622 SGWaAP
0.516estónska3657 SGWaAP
0.519kazašská3580 SGWaAP
0.522Ukrajinský4865 SGWaAP
0.529krymská2258 SGWaAP
0.532arménska4549 SGWaAP
0.534ruské61847 SGWaAP
0.543čečenská4634 SGWaAP
0.545tadžická632 SGWaAP
0.546moskovská12866 SGWaAP