Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusínsky10609 SGWaAP
0.408rusínske3599 SGWaAP
0.416rusínska9993 SGWaAP
0.424Rusín21403 SGWaAP
0.498ukrajinčina2991 SGWaAP
0.504rómsky58418 SGWaAP
0.533rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.543rómčina2713 SGWaAP
0.556cirkevnoslovanský708 SGWaAP
0.558Rusínsky1072 SGWaAP
0.571zakarpatský572 SGWaAP
0.572jidiš2664 SGWaAP
0.581vojvodinský2346 SGWaAP
0.595materinský_jazyk18963 SGWaAP
0.600starosloviensky1780 SGWaAP
0.602cirkevná_slovančina467 SGWaAP
0.607gréckokatolík7094 SGWaAP
0.608maďarský200544 SGWaAP
0.614ukrajinsky1020 SGWaAP
0.617dolnozemský1922 SGWaAP
0.619folklór56181 SGWaAP
0.621maďarčina24982 SGWaAP
0.621dialekt10634 SGWaAP