Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusínske3599 SGWaAP
0.402rusínska9993 SGWaAP
0.402Rusín21403 SGWaAP
0.408rusínsky10609 SGWaAP
0.439národnostné9000 SGWaAP
0.505gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.544pravoslávne2592 SGWaAP
0.558rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.559maďarské41866 SGWaAP
0.564ukrajinské14529 SGWaAP
0.570vojvodinské779 SGWaAP
0.572rómske35392 SGWaAP
0.573menšinové7110 SGWaAP
0.574národnostne_zmiešané1177 SGWaAP
0.575nárečie29324 SGWaAP
0.581slovanské13717 SGWaAP
0.587goralské_nárečie859 SGWaAP
0.588slovenské385970 SGWaAP
0.594dolnozemské458 SGWaAP
0.596srbské7906 SGWaAP
0.601etnické7005 SGWaAP
0.602Rusínsky_obroda953 SGWaAP
0.606východoslovenské_nárečie852 SGWaAP
0.613evanjelické4953 SGWaAP
0.614východoslovenské6139 SGWaAP
0.616Rusínsky1072 SGWaAP
0.617dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.618divadelníctvo2554 SGWaAP
0.618karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.619Zakarpatský1500 SGWaAP
0.620Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.620folklórne8254 SGWaAP
0.623gemerské1292 SGWaAP
0.624pravoslávie4171 SGWaAP
0.625cigánske2465 SGWaAP
0.625krajanské1639 SGWaAP
0.630rusínska_obroda857 SGWaAP
0.631nárečové1574 SGWaAP
0.635šarišské_nárečie576 SGWaAP
0.636gréckokatolík7094 SGWaAP
0.638zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.639šarišské2813 SGWaAP
0.641zakarpatský572 SGWaAP
0.645poľské32297 SGWaAP