Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusínske3599 SGWaAP
0.402rusínska9993 SGWaAP
0.402Rusín21403 SGWaAP
0.408rusínsky10609 SGWaAP
0.439národnostné9000 SGWaAP
0.505gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.544pravoslávne2592 SGWaAP
0.558rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.559maďarské41866 SGWaAP
0.564ukrajinské14529 SGWaAP
0.570vojvodinské779 SGWaAP
0.572rómske35392 SGWaAP
0.573menšinové7110 SGWaAP
0.574národnostne_zmiešané1177 SGWaAP
0.575nárečie29324 SGWaAP
0.581slovanské13717 SGWaAP
0.587goralské_nárečie859 SGWaAP
0.588slovenské385970 SGWaAP
0.594dolnozemské458 SGWaAP
0.596srbské7906 SGWaAP
0.601etnické7005 SGWaAP