Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusínska_obroda857 SGWaAP
0.138Rusínsky_obroda953 SGWaAP
0.512Karpatskonemecký400 SGWaAP
0.518karpatskonemecký404 SGWaAP
0.587Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.594vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.595Matica57417 SGWaAP
0.602Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.603rusínska9993 SGWaAP
0.604Rusín21403 SGWaAP
0.605Jednota_dôchodca8696 SGWaAP
0.609osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.617gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.618MOMS2476 SGWaAP
0.621Pravoslávny960 SGWaAP
0.622Dom_Matica4487 SGWaAP