Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.462maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.501Rusín21403 SGWaAP
0.528katolícke_vierovyznanie685 SGWaAP
0.533rusínsky10609 SGWaAP
0.554rusínska9993 SGWaAP
0.558rusínske3599 SGWaAP
0.566rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.568gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.569gréckokatolík7094 SGWaAP
0.589národnosť73533 SGWaAP
0.615pravoslávne2592 SGWaAP
0.619gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.621pravoslávie4171 SGWaAP
0.638rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.640maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.641národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.649podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.654krymský_Tatár1023 SGWaAP
0.661menšina114372 SGWaAP
0.674majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.677materinská_reč2933 SGWaAP
0.677pravoslávna10215 SGWaAP
0.679byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.682sčítanie_ľud7674 SGWaAP
0.684etnická_menšina4542 SGWaAP
0.684gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.689väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.690zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.692národnostné9000 SGWaAP
0.692štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.694pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.694rómsky58418 SGWaAP
0.694rómska87797 SGWaAP
0.697ukrajinčina2991 SGWaAP
0.698evanjelik21418 SGWaAP
0.698pravoslávny_veriaci2260 SGWaAP
0.698národnostná25380 SGWaAP