Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusínska9993 SGWaAP
0.400Rusínsky1072 SGWaAP
0.402rusínske3599 SGWaAP
0.416rusínsky10609 SGWaAP
0.421Rusín21403 SGWaAP
0.518rómska87797 SGWaAP
0.528goralská3726 SGWaAP
0.554rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.557vojvodinská2780 SGWaAP
0.559pravoslávna10215 SGWaAP
0.561maďarská166817 SGWaAP
0.564ukrajinská63411 SGWaAP
0.565zakarpatská1754 SGWaAP
0.568šarišská7332 SGWaAP
0.571národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.576zemplínska5806 SGWaAP
0.576národnostná25380 SGWaAP
0.579Rusínsky_obroda953 SGWaAP
0.580Zakarpatský1500 SGWaAP
0.591gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.591gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.603rusínska_obroda857 SGWaAP
0.606krajanská2887 SGWaAP
0.619slovanská26906 SGWaAP
0.623zakarpatský572 SGWaAP
0.623židovská74011 SGWaAP
0.631poľská110622 SGWaAP
0.632východniarska1533 SGWaAP
0.632dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.636srbská33072 SGWaAP
0.637Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.638karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.642zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.643folklór56181 SGWaAP
0.645ľudová249965 SGWaAP
0.645abovská1047 SGWaAP
0.652menšinová17663 SGWaAP
0.653folklórna29896 SGWaAP
0.655valašská2268 SGWaAP
0.656pravoslávne2592 SGWaAP
0.659národnostné9000 SGWaAP
0.662Goralský740 SGWaAP
0.662Pravoslávny960 SGWaAP