Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rusínska9993 SGWaAP
0.400Rusínsky1072 SGWaAP
0.402rusínske3599 SGWaAP
0.416rusínsky10609 SGWaAP
0.421Rusín21403 SGWaAP
0.518rómska87797 SGWaAP
0.528goralská3726 SGWaAP
0.554rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.557vojvodinská2780 SGWaAP
0.559pravoslávna10215 SGWaAP
0.561maďarská166817 SGWaAP
0.564ukrajinská63411 SGWaAP
0.565zakarpatská1754 SGWaAP
0.568šarišská7332 SGWaAP
0.571národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.576zemplínska5806 SGWaAP
0.576národnostná25380 SGWaAP
0.579Rusínsky_obroda953 SGWaAP
0.580Zakarpatský1500 SGWaAP
0.591gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.591gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.603rusínska_obroda857 SGWaAP