Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rumunsko574 SGWaAP
0.401maďarsko4190 SGWaAP
0.445taliansko1996 SGWaAP
0.467nemecko12598 SGWaAP
0.510turecko1352 SGWaAP
0.541bulharsko825 SGWaAP
0.543anglicko3146 SGWaAP
0.581španielsko790 SGWaAP
0.582poľsko1920 SGWaAP
0.603chorvátsko510 SGWaAP
0.611uhorsko565 SGWaAP
0.613ukrajina2002 SGWaAP
0.619japonsko1126 SGWaAP
0.628ukrajinsky471 SGWaAP