Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rumunský27788 SGWaAP
0.296litovský6255 SGWaAP
0.321bulharský21071 SGWaAP
0.328poľský148383 SGWaAP
0.343srbský38720 SGWaAP
0.359moldavský3554 SGWaAP
0.375chorvátsky31160 SGWaAP
0.379slovinský15506 SGWaAP
0.408lotyšský6232 SGWaAP
0.416macedónsky5459 SGWaAP
0.434maďarský200544 SGWaAP
0.435ukrajinský71137 SGWaAP
0.458estónsky5284 SGWaAP
0.460bieloruský12993 SGWaAP
0.460albánsky7707 SGWaAP
0.469Rumunský1887 SGWaAP
0.473rakúsky98369 SGWaAP
0.474juhoslovanský8299 SGWaAP
0.483azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.486gruzínsky9366 SGWaAP
0.496čiernohorský2254 SGWaAP
0.500bosniansky5290 SGWaAP
0.502holandský50778 SGWaAP
0.503rumunská20168 SGWaAP
0.508nemecký395230 SGWaAP