Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rudné1107 SGWaAP
0.402baníctvo16576 SGWaAP
0.403rudný923 SGWaAP
0.410uhoľné977 SGWaAP
0.420medená_ruda1168 SGWaAP
0.495nerastná_surovina7640 SGWaAP
0.509banské19812 SGWaAP
0.516rudná_baňa807 SGWaAP
0.517železná_ruda6792 SGWaAP
0.537hutníctvo6626 SGWaAP
0.554železorudná494 SGWaAP
0.555geologické5233 SGWaAP
0.556nálezisko18453 SGWaAP
0.561ruda20425 SGWaAP
0.567siderit1164 SGWaAP
0.578ťažba97409 SGWaAP
0.579uránová_ruda1043 SGWaAP
0.581krasové1641 SGWaAP
0.589lignit1165 SGWaAP
0.591hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.595ťažobné1889 SGWaAP