Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ružinovský5974 SGWaAP
0.314petržalský12164 SGWaAP
0.458dúbravský2924 SGWaAP
0.464staromestský4148 SGWaAP
0.471novomestský4073 SGWaAP
0.480Ružinov79686 SGWaAP
0.491lamačský659 SGWaAP
0.495vrakunský767 SGWaAP
0.500Ružinovský2991 SGWaAP
0.503Dúbravka42289 SGWaAP
0.522račiansky4286 SGWaAP
0.533ružinovské899 SGWaAP
0.579bratislavský242855 SGWaAP
0.580ružinovská7271 SGWaAP
0.587piešťanský12424 SGWaAP
0.588Dušan_Pekár1164 SGWaAP
0.590Petržalský2043 SGWaAP
0.594Petržalka146042 SGWaAP
0.596Lamač22763 SGWaAP
0.596dúbravské449 SGWaAP
0.607skalický10504 SGWaAP