Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ružinovská7271 SGWaAP
0.258Ružinovský2991 SGWaAP
0.341Ružinov79686 SGWaAP
0.385petržalská11766 SGWaAP
0.426Kramáre14614 SGWaAP
0.453bratislavská188230 SGWaAP
0.461račianska6845 SGWaAP
0.469Petržalka146042 SGWaAP
0.479vrakunská831 SGWaAP
0.484novomestská2583 SGWaAP
0.493staromestská6255 SGWaAP
0.495Dúbravka42289 SGWaAP
0.502podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.506Lamač22763 SGWaAP
0.511Karlova_ves23659 SGWaAP
0.513Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.516Vajnorský6517 SGWaAP
0.518rusovská1023 SGWaAP
0.521vajnorská7108 SGWaAP
0.523popradská15377 SGWaAP
0.526Vrakunský604 SGWaAP
0.531Račiansky6733 SGWaAP
0.531bojnická5128 SGWaAP