Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozvratná449 SGWaAP
0.329podvratná1494 SGWaAP
0.449protištátna3048 SGWaAP
0.473protisocialistická444 SGWaAP
0.479kontrarevolučná800 SGWaAP
0.527zločinná1877 SGWaAP
0.538rozkladná691 SGWaAP
0.551zradcovská403 SGWaAP
0.557antikomunistická987 SGWaAP
0.573diverzná1243 SGWaAP
0.582protištátny1516 SGWaAP
0.584štvavá902 SGWaAP
0.587záškodnícka1125 SGWaAP
0.588protiľudová439 SGWaAP
0.589protislovenská1870 SGWaAP
0.591protináboženská523 SGWaAP
0.591protikomunistická1082 SGWaAP
0.592revizionistická753 SGWaAP
0.593protivládna1132 SGWaAP
0.596diverzia1029 SGWaAP
0.603klerikálna561 SGWaAP
0.606propagandistická4384 SGWaAP
0.608šovinistická926 SGWaAP
0.610kontrarevolučný579 SGWaAP