Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozvalina2723 SGWaAP
0.242ruina32789 SGWaAP
0.417zrúcanina20637 SGWaAP
0.445rumovisko2422 SGWaAP
0.504spálenisko1099 SGWaAP
0.533hradba55782 SGWaAP
0.538spustnutá1749 SGWaAP
0.545zbúranisko599 SGWaAP
0.550polorozpadnutá1675 SGWaAP
0.553zhorenisko1723 SGWaAP
0.555pozostatok55924 SGWaAP
0.556návršie5238 SGWaAP
0.557pahorok12593 SGWaAP
0.559polorozpadnutý1478 SGWaAP
0.571hradný_múr2435 SGWaAP
0.573tvrdza694 SGWaAP
0.579skala164201 SGWaAP
0.581citadela5560 SGWaAP
0.589hrobka38217 SGWaAP