Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozvážne5921 SGWaAP
0.204uvážlivo2723 SGWaAP
0.412obozretne7470 SGWaAP
0.413múdro19089 SGWaAP
0.507nenáhlivo2444 SGWaAP
0.552triezvo8776 SGWaAP
0.567sebaisto5275 SGWaAP
0.569nezaujato2916 SGWaAP
0.570rozvaha13393 SGWaAP
0.575pragmaticky6551 SGWaAP
0.576predvídavo1533 SGWaAP
0.578ohľaduplne4457 SGWaAP
0.587zdržanlivo3784 SGWaAP
0.593zodpovedne66454 SGWaAP
0.597nenútene6497 SGWaAP
0.597sústredene10651 SGWaAP
0.598nerozvážne1607 SGWaAP
0.598premyslene6512 SGWaAP
0.599unáhlene2651 SGWaAP
0.599ľahostajne9805 SGWaAP
0.600zásadovo410 SGWaAP
0.602bystro2140 SGWaAP
0.602rozumne38265 SGWaAP
0.605ostražito2957 SGWaAP