Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozvážna2230 SGWaAP
0.424prezieravá1055 SGWaAP
0.445uvážlivá458 SGWaAP
0.456sebaistá1723 SGWaAP
0.469chápavá2033 SGWaAP
0.494dobrosrdečná2010 SGWaAP
0.499obozretná1772 SGWaAP
0.502nebojácna1882 SGWaAP
0.504predvídavá642 SGWaAP
0.509ľahkovážna880 SGWaAP
0.521ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.527disciplinovaná2974 SGWaAP
0.531rázna4477 SGWaAP
0.534taktná499 SGWaAP
0.535zásadová961 SGWaAP
0.539trpezlivá10650 SGWaAP
0.540zdržanlivá2657 SGWaAP
0.542flegmatická589 SGWaAP
0.542učenlivá1041 SGWaAP
0.544svojhlavá437 SGWaAP
0.546ľahkomyseľná888 SGWaAP
0.548tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.548váhavá883 SGWaAP
0.553sebavedomá10624 SGWaAP
0.562panovačná1955 SGWaAP