Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozumové3031 SGWaAP
0.358metafyzické1496 SGWaAP
0.384materialistické1353 SGWaAP
0.421ontologické573 SGWaAP
0.422dialektické768 SGWaAP
0.424rozumový3218 SGWaAP
0.460mravné6459 SGWaAP
0.500empirické3018 SGWaAP
0.503bytostné1912 SGWaAP
0.504racionálne_uvažovanie828 SGWaAP
0.504filozofické10273 SGWaAP
0.505zmyslové3929 SGWaAP
0.509pocitové1082 SGWaAP
0.512rozumová9041 SGWaAP
0.517transcendentálne510 SGWaAP
0.522dogmatické1377 SGWaAP
0.527transcendentné715 SGWaAP
0.533racionálno564 SGWaAP
0.534abstraktné_myslenie1400 SGWaAP
0.535súcno2864 SGWaAP
0.535ezoterické1661 SGWaAP
0.535pudové772 SGWaAP
0.548vôľové650 SGWaAP