Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000roztrpčený1373 SGWaAP
0.338rozčarovaný5383 SGWaAP
0.356nazlostený2306 SGWaAP
0.400znechutený13978 SGWaAP
0.403namrzený2108 SGWaAP
0.413zronený2312 SGWaAP
0.434skormútený1024 SGWaAP
0.443rozhorčený8508 SGWaAP
0.445urazený8478 SGWaAP
0.447zatrpknutý3853 SGWaAP
0.462rozčúlený6270 SGWaAP
0.464skľúčený2790 SGWaAP
0.469deprimovaný2234 SGWaAP
0.477nahnevaný30611 SGWaAP
0.489pobúrený5642 SGWaAP
0.489nasrdený1460 SGWaAP
0.494pohoršený2702 SGWaAP
0.495frustrovaný12048 SGWaAP
0.497skleslý1263 SGWaAP
0.497zhnusený1559 SGWaAP
0.516zahanbený4358 SGWaAP
0.518utrápený4304 SGWaAP
0.520zlostný6082 SGWaAP