Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozpornosť1271 SGWaAP
0.266protirečivosť1249 SGWaAP
0.424protichodnosť593 SGWaAP
0.465protikladnosť784 SGWaAP
0.486nejednoznačnosť3533 SGWaAP
0.498problematickosť915 SGWaAP
0.498ambivalentnosť741 SGWaAP
0.514rozpoltenosť2302 SGWaAP
0.525protirečenie10769 SGWaAP
0.525dvojakosť602 SGWaAP
0.542relatívnosť1099 SGWaAP
0.549ambivalencia986 SGWaAP
0.555dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.562rozporný1985 SGWaAP
0.579subjektívnosť1374 SGWaAP
0.582vágnosť621 SGWaAP
0.586problematizovať1014 SGWaAP
0.589neúplnosť2749 SGWaAP
0.599rozporná1762 SGWaAP
0.601rozorvanosť882 SGWaAP
0.603rozporné1251 SGWaAP
0.605protirečivý2509 SGWaAP
0.608protirečivá2177 SGWaAP
0.609kontradikcia1027 SGWaAP
0.611nelogickosť1511 SGWaAP
0.613jednostrannosť2883 SGWaAP
0.614antinómia544 SGWaAP
0.614nejednotnosť4602 SGWaAP
0.617protirečivé1265 SGWaAP
0.622neurčitosť5289 SGWaAP
0.624mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.626diskrepancia1031 SGWaAP
0.626dialektická2001 SGWaAP
0.628súvzťažnosť2065 SGWaAP
0.629nezmyselnosť7122 SGWaAP
0.629fragmentárnosť616 SGWaAP
0.629rozdvojenosť431 SGWaAP
0.631dialektické768 SGWaAP
0.633nesprávnosť4168 SGWaAP
0.635rozdielnosť15421 SGWaAP
0.636iracionálnosť409 SGWaAP
0.637idealizácia1679 SGWaAP
0.637absurdita12866 SGWaAP