Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozpornosť1271 SGWaAP
0.266protirečivosť1249 SGWaAP
0.424protichodnosť593 SGWaAP
0.465protikladnosť784 SGWaAP
0.486nejednoznačnosť3533 SGWaAP
0.498problematickosť915 SGWaAP
0.498ambivalentnosť741 SGWaAP
0.514rozpoltenosť2302 SGWaAP
0.525protirečenie10769 SGWaAP
0.525dvojakosť602 SGWaAP
0.542relatívnosť1099 SGWaAP
0.549ambivalencia986 SGWaAP
0.555dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.562rozporný1985 SGWaAP
0.579subjektívnosť1374 SGWaAP
0.582vágnosť621 SGWaAP
0.586problematizovať1014 SGWaAP
0.589neúplnosť2749 SGWaAP
0.599rozporná1762 SGWaAP
0.601rozorvanosť882 SGWaAP
0.603rozporné1251 SGWaAP