Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozporný1985 SGWaAP
0.371protirečivý2509 SGWaAP
0.386rozporné1251 SGWaAP
0.436rozporná1762 SGWaAP
0.545protikladný3606 SGWaAP
0.546protichodný10532 SGWaAP
0.550protirečivá2177 SGWaAP
0.562rozpornosť1271 SGWaAP
0.569zmätočný1586 SGWaAP
0.578protirečivé1265 SGWaAP
0.595ambivalentný1561 SGWaAP
0.604paradoxný3276 SGWaAP
0.604nelogický3755 SGWaAP
0.618absurdný15440 SGWaAP
0.623tendenčný2216 SGWaAP
0.634nenáležitý916 SGWaAP
0.637protichodné2883 SGWaAP
0.638nejasný18945 SGWaAP
0.642dvojznačný625 SGWaAP
0.643formalistický679 SGWaAP