Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozporné1251 SGWaAP
0.386rozporný1985 SGWaAP
0.389protirečivé1265 SGWaAP
0.495rozporná1762 SGWaAP
0.500protichodné2883 SGWaAP
0.523zmätočné1920 SGWaAP
0.536protikladné1030 SGWaAP
0.552súladné403 SGWaAP
0.595arbitrárne1021 SGWaAP
0.600polemické593 SGWaAP
0.601tendenčné1555 SGWaAP
0.603rozpornosť1271 SGWaAP
0.606vágne1501 SGWaAP
0.616nenáležité1850 SGWaAP
0.623nepravdivé8211 SGWaAP
0.630nedôveryhodné1231 SGWaAP
0.641protirečivý2509 SGWaAP
0.645nejednotné846 SGWaAP
0.646skutkové752 SGWaAP
0.651nelogické7572 SGWaAP
0.657nepodložené2629 SGWaAP