Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozpoltenosť2302 SGWaAP
0.350rozorvanosť882 SGWaAP
0.396rozdvojenosť431 SGWaAP
0.471protirečivosť1249 SGWaAP
0.494ambivalencia986 SGWaAP
0.496osamotenosť1880 SGWaAP
0.498bezvýchodiskovosť1183 SGWaAP
0.498odcudzenosť867 SGWaAP
0.499ambivalentnosť741 SGWaAP
0.514rozpornosť1271 SGWaAP
0.514nerozhodnosť5787 SGWaAP
0.519bezradnosť7155 SGWaAP
0.521dvojakosť602 SGWaAP
0.522dvojtvárnosť1811 SGWaAP
0.540animozita1742 SGWaAP
0.544dezilúzia3538 SGWaAP
0.546beznádejnosť975 SGWaAP
0.551roztrieštenosť3072 SGWaAP
0.553uzavretosť4925 SGWaAP
0.555zatrpknutosť3851 SGWaAP