Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozpútanie2770 SGWaAP
0.539eskalácia5294 SGWaAP
0.557bratovražedná848 SGWaAP
0.573vojna656840 SGWaAP
0.579militarizácia1032 SGWaAP
0.580destabilizácia5818 SGWaAP
0.600vojnový_konflikt10783 SGWaAP
0.601eskalácia_napätie1496 SGWaAP
0.608rozpútať25495 SGWaAP
0.618imperialistická2821 SGWaAP
0.623provokácia19795 SGWaAP
0.626anexia3250 SGWaAP
0.627genocída23098 SGWaAP
0.628krviprelievanie7494 SGWaAP
0.639militarizmus1490 SGWaAP
0.640etnická_čistka3081 SGWaAP
0.645démonizácia795 SGWaAP
0.649anektovanie468 SGWaAP