Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozorvanosť882 SGWaAP
0.350rozpoltenosť2302 SGWaAP
0.443osamotenosť1880 SGWaAP
0.448bezvýchodiskovosť1183 SGWaAP
0.471rozháranosť428 SGWaAP
0.475tragika2918 SGWaAP
0.477bezútešnosť1423 SGWaAP
0.479odcudzenosť867 SGWaAP
0.480tragickosť963 SGWaAP
0.485protirečivosť1249 SGWaAP
0.485zádumčivosť724 SGWaAP
0.486skľúčenosť2916 SGWaAP
0.496rozdvojenosť431 SGWaAP
0.501beznádejnosť975 SGWaAP
0.521opustenosť4916 SGWaAP
0.525zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.527ambivalencia986 SGWaAP
0.529trýzeň2416 SGWaAP
0.530dezilúzia3538 SGWaAP
0.535ambivalentnosť741 SGWaAP
0.535disharmónia4140 SGWaAP