Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozmach30385 SGWaAP
0.393rozkvet20304 SGWaAP
0.412boom31891 SGWaAP
0.487nebývalý5635 SGWaAP
0.573rapídny2443 SGWaAP
0.577technologický_pokrok5827 SGWaAP
0.594industrializácia5929 SGWaAP
0.602vzostup49455 SGWaAP
0.620úpadok47889 SGWaAP
0.631renesancia23847 SGWaAP
0.664rapídny_nárast1153 SGWaAP
0.666prekvitať13706 SGWaAP
0.666rozmôcť4992 SGWaAP
0.675éra92312 SGWaAP
0.678konjunktúra6687 SGWaAP
0.683rozmáhať4931 SGWaAP
0.686pokrok136848 SGWaAP
0.686revolúcia158240 SGWaAP
0.687posledné_desaťročie21415 SGWaAP
0.695automobilizmus3241 SGWaAP
0.698expanzia41413 SGWaAP
0.704masové19579 SGWaAP