Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozkázať21933 SGWaAP
0.378prikázať65681 SGWaAP
0.448nakázať4308 SGWaAP
0.491rieknuť38314 SGWaAP
0.548rozkazovať9903 SGWaAP
0.552pokynúť4267 SGWaAP
0.561okríknuť5451 SGWaAP
0.575poviazať1421 SGWaAP
0.577zrúknuť4167 SGWaAP
0.587kázať53086 SGWaAP
0.588neposlúchnuť7745 SGWaAP
0.598zahriaknuť7412 SGWaAP
0.599neprikázať1393 SGWaAP
0.604odseknúť17920 SGWaAP
0.605poslúchnuť28151 SGWaAP
0.611skríknuť32194 SGWaAP
0.613vyšteknúť6627 SGWaAP
0.614zbičovať1933 SGWaAP
0.620prihotoviť597 SGWaAP
0.621sluha67224 SGWaAP
0.622skričať1126 SGWaAP
0.623hromový_hlas1226 SGWaAP
0.623uprosiť2078 SGWaAP
0.626naskutku3557 SGWaAP
0.626poručiť2044 SGWaAP