Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozhodnosť8317 SGWaAP
0.264odhodlanosť5300 SGWaAP
0.303ráznosť1278 SGWaAP
0.319rozvážnosť2908 SGWaAP
0.387nebojácnosť1797 SGWaAP
0.388smelosť4320 SGWaAP
0.396cieľavedomosť5273 SGWaAP
0.436prezieravosť2686 SGWaAP
0.438odvaha196769 SGWaAP
0.443priebojnosť1783 SGWaAP
0.452zásadovosť1839 SGWaAP
0.457neoblomnosť836 SGWaAP
0.470dôslednosť8762 SGWaAP
0.481uvážlivosť410 SGWaAP
0.482sebaistota7175 SGWaAP
0.492zaťatosť1576 SGWaAP
0.493pracovitosť11394 SGWaAP
0.493bystrosť2811 SGWaAP
0.497odhodlanie62280 SGWaAP
0.497nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.502rozvaha13393 SGWaAP
0.506chladnokrvnosť1583 SGWaAP
0.512neústupnosť1041 SGWaAP
0.513vytrvalosť46979 SGWaAP
0.513veľkodušnosť3917 SGWaAP