Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozhľadená1053 SGWaAP
0.325vzdelaná11990 SGWaAP
0.473sebavedomá10624 SGWaAP
0.478chápavá2033 SGWaAP
0.485sčítaná1094 SGWaAP
0.486ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.487intelektuálka1502 SGWaAP
0.496nadaná5384 SGWaAP
0.502erudovaná1263 SGWaAP
0.505empatická3250 SGWaAP
0.519emancipovaná2317 SGWaAP
0.522charakterná487 SGWaAP
0.531pracovitá5496 SGWaAP
0.532sebaistá1723 SGWaAP
0.538distingvovaná721 SGWaAP
0.539vzdelané2348 SGWaAP
0.554prezieravá1055 SGWaAP
0.557zásadová961 SGWaAP
0.558múdra37350 SGWaAP
0.558priebojná1169 SGWaAP
0.564zdatná4289 SGWaAP
0.565slobodomyseľná594 SGWaAP
0.569rozvážna2230 SGWaAP
0.570dobrosrdečná2010 SGWaAP
0.571nevzdelaná1651 SGWaAP