Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.481ČSFR12001 SGWaAP
0.530Československo117408 SGWaAP
0.537ČSR39747 SGWaAP
0.563federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.595rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.599štátoprávne_usporiadanie1776 SGWaAP
0.616mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.619Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.627osamostatnenie8443 SGWaAP
0.632federatívna3317 SGWaAP
0.645federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.647štátoprávne983 SGWaAP
0.648zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.648Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.651československá82331 SGWaAP
0.652nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.658nástupnícky3087 SGWaAP
0.670federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.671FZ_ČSFR495 SGWaAP
0.680Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.680Československý18620 SGWaAP
0.681Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.684štátoprávna1611 SGWaAP
0.687Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.691ČSSR34407 SGWaAP
0.699Vladimír_Mečiar40509 SGWaAP
0.700štátoprávny1477 SGWaAP
0.702bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.704štátnosť16841 SGWaAP
0.705československý50210 SGWaAP
0.706federalizácia2617 SGWaAP
0.707federatívny1397 SGWaAP
0.708štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.711ZSSR57329 SGWaAP
0.713Václav_Klaus15427 SGWaAP
0.716bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.719sudetský_Nemec2160 SGWaAP
0.719vtedajšie_Československo3497 SGWaAP