Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.481ČSFR12001 SGWaAP
0.530Československo117408 SGWaAP
0.537ČSR39747 SGWaAP
0.563federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.595rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.599štátoprávne_usporiadanie1776 SGWaAP
0.616mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.619Mníchovský_dohoda1212 SGWaAP
0.627osamostatnenie8443 SGWaAP
0.632federatívna3317 SGWaAP
0.645federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.647štátoprávne983 SGWaAP
0.648zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.648Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.651československá82331 SGWaAP
0.652nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.658nástupnícky3087 SGWaAP
0.670federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.671FZ_ČSFR495 SGWaAP