Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozľahlosť1628 SGWaAP
0.471členitosť3940 SGWaAP
0.485monumentálnosť999 SGWaAP
0.504majestátnosť3709 SGWaAP
0.509rozsiahlosť2454 SGWaAP
0.513veľkoleposť4641 SGWaAP
0.515impozantnosť414 SGWaAP
0.531odľahlosť1110 SGWaAP
0.532mohutnosť5746 SGWaAP
0.532malebnosť1468 SGWaAP
0.599mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.613ojedinelosť745 SGWaAP
0.616exotickosť493 SGWaAP
0.616rozľahlá14418 SGWaAP
0.627nezvyčajnosť976 SGWaAP
0.629masívnosť994 SGWaAP
0.629monumentalita859 SGWaAP
0.646rôznorodosť28981 SGWaAP
0.647bohatosť6430 SGWaAP
0.649neprístupnosť1481 SGWaAP
0.658rozľahlé5194 SGWaAP
0.658svojráznosť1282 SGWaAP
0.659mnohorakosť2170 SGWaAP
0.660unikátnosť4213 SGWaAP