Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rozčarovaný5383 SGWaAP
0.226znechutený13978 SGWaAP
0.248sklamaný72276 SGWaAP
0.338roztrpčený1373 SGWaAP
0.374frustrovaný12048 SGWaAP
0.382šokovaný17046 SGWaAP
0.398rozčarovaná1312 SGWaAP
0.413zhrozený8057 SGWaAP
0.418zhnusený1559 SGWaAP
0.420pobúrený5642 SGWaAP
0.436zaskočený15281 SGWaAP
0.441deprimovaný2234 SGWaAP
0.441zdesený6080 SGWaAP
0.446pohoršený2702 SGWaAP
0.465znechutená4004 SGWaAP
0.471sklamaná21090 SGWaAP
0.476rozhorčený8508 SGWaAP
0.499zmätený25313 SGWaAP
0.509nahnevaný30611 SGWaAP
0.514zronený2312 SGWaAP
0.517rozladený3230 SGWaAP
0.528sklamané2133 SGWaAP
0.529urazený8478 SGWaAP