Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.439elitárstvo1168 SGWaAP
0.443rovnostársky702 SGWaAP
0.449kolektivizmus1831 SGWaAP
0.488rovnostárska689 SGWaAP
0.500morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.508etatizmus1393 SGWaAP
0.510kapitalizmus65672 SGWaAP
0.526individualizmus8799 SGWaAP
0.538dirigizmus672 SGWaAP
0.545paternalizmus908 SGWaAP
0.546kolektivistická547 SGWaAP
0.557beztriedna1089 SGWaAP
0.563sebectvo10545 SGWaAP
0.563kapitalistické3053 SGWaAP
0.565liberalizmus19638 SGWaAP
0.567autoritárstvo1271 SGWaAP
0.568diktátorstvo419 SGWaAP
0.568spiatočníctvo648 SGWaAP
0.571prospechárstvo653 SGWaAP
0.579ideológia68602 SGWaAP