Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rovnostársky702 SGWaAP
0.443rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.449kolektivistický424 SGWaAP
0.470rovnostárska689 SGWaAP
0.511etatistický443 SGWaAP
0.534paternalistický574 SGWaAP
0.542vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.551liberálny25259 SGWaAP
0.552individualistický1468 SGWaAP
0.568elitársky962 SGWaAP
0.576kolektivizmus1831 SGWaAP
0.598kolektivistická547 SGWaAP
0.599materialistický3326 SGWaAP
0.599centralistický969 SGWaAP
0.604marxistický3814 SGWaAP
0.605malomeštiacky924 SGWaAP
0.606svetonázorovo414 SGWaAP
0.607sekulárny_humanizmus495 SGWaAP
0.609ľavičiarsky645 SGWaAP