Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rovnostárska689 SGWaAP
0.415kolektivistická547 SGWaAP
0.470rovnostársky702 SGWaAP
0.488rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.493beztriedna1089 SGWaAP
0.503utopistická911 SGWaAP
0.511utopická2272 SGWaAP
0.520etatistická420 SGWaAP
0.526individualistická1297 SGWaAP
0.546autokratická662 SGWaAP
0.547pluralistická774 SGWaAP
0.552spiatočnícka695 SGWaAP
0.560ľavičiarska483 SGWaAP
0.564kapitalistická11577 SGWaAP
0.565vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.575kolektivizmus1831 SGWaAP
0.577elitárska777 SGWaAP
0.579kolektivistický424 SGWaAP
0.585buržoázna6997 SGWaAP
0.587blahobytná647 SGWaAP
0.591liberálna27803 SGWaAP
0.591autoritárska1652 SGWaAP
0.592otrokárska1666 SGWaAP
0.593korporatívna712 SGWaAP
0.598materialistická3135 SGWaAP
0.602idealistická2200 SGWaAP
0.605liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.610ideológia68602 SGWaAP
0.614egoistická2566 SGWaAP
0.618sekulárna5098 SGWaAP
0.619marxistická6571 SGWaAP
0.626trhovo_orientovaná552 SGWaAP
0.629racionalistická730 SGWaAP
0.632ateistická3763 SGWaAP
0.632pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.636vykorisťovaná700 SGWaAP
0.637sekulárny_humanizmus495 SGWaAP
0.637utópia14311 SGWaAP
0.637kapitalizmus65672 SGWaAP
0.639puritánska939 SGWaAP