Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rovnostárska689 SGWaAP
0.415kolektivistická547 SGWaAP
0.470rovnostársky702 SGWaAP
0.488rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.493beztriedna1089 SGWaAP
0.503utopistická911 SGWaAP
0.511utopická2272 SGWaAP
0.520etatistická420 SGWaAP
0.526individualistická1297 SGWaAP
0.546autokratická662 SGWaAP
0.547pluralistická774 SGWaAP
0.552spiatočnícka695 SGWaAP
0.560ľavičiarska483 SGWaAP
0.564kapitalistická11577 SGWaAP
0.565vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.575kolektivizmus1831 SGWaAP
0.577elitárska777 SGWaAP
0.579kolektivistický424 SGWaAP
0.585buržoázna6997 SGWaAP
0.587blahobytná647 SGWaAP
0.591liberálna27803 SGWaAP
0.591autoritárska1652 SGWaAP