Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rovníková_Afrika893 SGWaAP
0.379Afrika149659 SGWaAP
0.444Tanzánia7222 SGWaAP
0.446Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.454subtrópy917 SGWaAP
0.488Namíbia3813 SGWaAP
0.489Guinea8994 SGWaAP
0.502Mozambik3950 SGWaAP
0.508Amerika239366 SGWaAP
0.524Ázia109083 SGWaAP
0.530Madagaskar10879 SGWaAP
0.531Keňa29867 SGWaAP
0.535Botswana2762 SGWaAP
0.538Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP
0.539africký_kontinent4919 SGWaAP
0.540Bolívia11310 SGWaAP
0.542tróp3286 SGWaAP
0.547Amazonský715 SGWaAP
0.547trópy3166 SGWaAP
0.547Kamerun7906 SGWaAP
0.548amazonský_prales2022 SGWaAP
0.550Kongo13413 SGWaAP
0.550Etiópia14068 SGWaAP
0.551Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.553Senegal5734 SGWaAP
0.553južný_Pacifik750 SGWaAP
0.555Uganda11130 SGWaAP
0.556severná_Afrika12882 SGWaAP
0.556subtropické_pásmo717 SGWaAP
0.557tichomorský_ostrov1048 SGWaAP
0.558juhovýchodná_Ázia12793 SGWaAP
0.560Peru21613 SGWaAP
0.561Austrália121328 SGWaAP
0.561tropický_prales2097 SGWaAP
0.561Tichomorie4357 SGWaAP
0.563Arabský_polostrov1112 SGWaAP
0.565Svazijsko676 SGWaAP
0.567Libéria3631 SGWaAP
0.568Karibský1079 SGWaAP
0.575Zair1426 SGWaAP
0.576Zambia3836 SGWaAP